مدرسه نمونه دولتی ابن سینا

اصفهان ناحیه 5

1- مدیریت دبیرستان : آقای اصغرپاک نژاد

2- معاون آموزشی : آقای عباس احمدی

3- معاون فناوری : آقای سید محسن معنوی

4- معاون پرورشی : آقای ناصر عسگری

5- معاون اجرایی : آقای محمود ذاکری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ساعت 0:1  توسط محمود ذاکری  |